vest2

Projekt Pannonsteppes je u potpunosti uspeo!

Tokom cele sezone gnežđenja velike droplje su se zadržavale unutar novoizgrađene zaštitne ograde. Njihov broj je varirao od 1 do 3 jedinke, a fotografiosali su ih čuvari Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“. Veomja je velika verovatnoća da je unutar prostora ograde bilo i gnežđenja velike drolje, no zbog vrloi visoke vegetacije ono nije zabeleženo.

 

 

NAPOMENA

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost  <ime Korisnika> i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

Disclaimer:

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of < Beneficiary’s name> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

No votes submitted